Smart Humanity 2019 - Kortingstarief

Datum:
14-11-2019
Locatie:
OBA Amsterdam

Beschrijving:

Smart Humanity 2019 
Smart Humanity vindt plaats op donderdag 14 november 2019 bij OBA Amsterdam. Je hoeft geen keuze voor sessies of workshops te maken, deze maak je op de dag zelf, waarbij geldt vol=vol.

Kosten

 

Vroeg tarief

tot 1 oktober

Laat tarief

vanaf 1 oktober

Tarief ticket

€ 250

€ 300

 

Vroeg tarief

Laat tarief

Bijdrage rondvaart

(gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen)

€ 30

 

 

€ 30

 

 

Deelname is inclusief koffie/thee, lunch, bezoek event en informatieplein en documentatie. De weergegeven deelnameprijzen zijn exclusief BTW. 

Na ontvangst van je online inschrijfformulier ontvang je een factuur. Houd er rekening mee dat deze factuur voor aanvang betaald moet zijn, anders kunnen wij je deelname niet garanderen. Na ontvangst van de betaling en ongeveer een week voor aanvang van Smart Humanity ontvang je een bevestiging met onder routebeschrijving en de laatste versie van het programma.

De inschrijvingen geschieden op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde inschrijfformulier én de geverifieerde betaling. Wanneer het event uitverkocht is,  zal de organisatie dit zo spoedig mogelijk vermelden op de website. De organisatie zal de deelnemers die niet meer aanwezig kunnen zijn hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en eventuele mogelijkheden laten weten. 

* KNVI-lidmaatschap
Je kunt als KNVI-lid met korting naar Smart Humanity 2019. Om lid te worden van de KNVI neem contact op met onze ledenadministratie, tel. 033 – 247 34 27, of via info@knvi.nl. Zij vertellen je alles over de voorwaarden en inschrijving.

Annuleren
Kosteloos annuleren van de online inschrijving kan alleen per e–mail (info@knvi.nl) tot uiterlijk 14 dagen voor het event. Als je na 1 november 2019 annuleert vindt geen terugbetaling plaats van het betaalde bedrag. Wel kan een deelnemer een vervanger aandragen. De naam van de vervanger dient tot uiterlijk 3 werkdagen voor het congres per e-mail te worden doorgegeven (info@knvi.nl). Bij onvoldoende deelname of sponsoring kan het congres worden afgelast. Reeds betaalde bijdragen worden in dat geval geretourneerd. Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor, in verband met onvoldoende deelnemers, de datum te wijzigen. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

Facturatie
Let op: wanneer je de factuur op een andere tenaamstelling en/of adres wilt ontvangen moet je dit invullen bij Factuurgegevens. Vul ook het Ordernummer in wanneer dit van toepassing is.

Aansprakelijkheid en privacy
KNVI gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Graag verwijzen wij naar het privacybeleid van KNVI op de website. Bij inschrijving voor het congres worden je achternaam en bedrijfsnaam op de deelnemerslijst gepubliceerd . Mocht je hier bezwaar tegen hebben, mail dan naar info@knvi.nl. Deelname aan evenementen geschiedt op eigen risico. KNVI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte en/of gevolgschade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan een deelnemer of aan enig andere deelnemer, behoudens het geval van door opzet of grove schuld van KNVI. De boodschap van sprekers die tijdens het event wordt gegeven heeft de status van een advies. De deelnemer draagt eigen verantwoordelijkheid om de opgedane kennis toe te passen, KNVI geeft derhalve geen garantie over de uitkomsten en resultaten daarvan.

Auteursrecht
Al het congresmateriaal en documentatie, welk door KNVI wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van het congres (of gedeelte ervan) is verboden. Bij poging tot maken van zulke opnamen zal het evenement onmiddellijk worden beëindigd totdat de opnameapparatuur is verwijderd.


Aanmelden

Start de aanmelding voor dit evenement door hieronder jouw e-mailadres op te geven. Je ontvangt dan van MOS Events een e-mail met daarin een persoonlijke, veilige registratielink. Als je hierop klikt en het opgegeven e-mailadres is bekend in onze administratie, dan worden jouw gegevens al ingevuld in het aanmeldformulier. Dat maakt het aanmelden makkelijk en veilig! Indien jouw e-mailadres nog niet bekend is in onze administratie, vul dan zelf de gegevens in.

Let op: gebruik 1 uniek e-mailadres per registratie!